Velg en side

Innmelding

For å bli medlem i Awana, må man ha vært med på et innføringskurs som vi kaller Awana DNA. Dette er fordi vi ønsker at de som bruker materiellet skal kjenne visjonen og verdiene og få god innføring i hvordan man kan bruke de ulike bøkene og gjennomføre ulike samlinger.

Innmelding i Awana Norge gir tilgang til følgende:
*Kjøp av ubegrenset antall bøker og andre ressurser fra Awana Norge.
*Brukerstøtte telefon/skype.
*Oppdateringer og informasjon om nytt stoff og nye utgivelser.
*Tilgang til ressurssiden på nett, ressurser.awana.no.
*Prosenter på materiell som Awana Norge bestiller fra Awana USA.
*Å kunne få personer fra Awana Norge til å komme og ha regionale kurs uten å betale honorar (kun reise og opphold).

Økonomisk støtte

Det er mulig å søke om økonomisk støtte til barne- og ungdomsarbeid gjennom den organisasjonen dere tilhører (IMF UNG, FRIBU, Pinse UNG, NLM UNG, Misjonskirken UNG, Acta….).  De fleste har en ordning hvor de støtter nye lag som starter opp/melder seg inn i organisasjonen.  Her kan beløpet ligge i størrelsesorden kr 5.000 – 10.000. Videre vil dere gjennom de fleste organisasjonene kunne søke om prosjektstøtte og driftsmidler/årlig grunnstøtte.  Betingelser og fremgangsmåte vil variere i de ulike organisasjonene.
Om dere ikke er tilsluttet en organisasjon, kan dere få mer informasjon om støtteordninger ved å kontakte:

Dokumenter til inspirasjon fra Østsida Frikirke

Under her finner du dokumenter som Østsida frikirke brukte under sin oppstart av Awana. Disse dokumentene var også grunnlaget for seminaret “Hvordan komme i gang” v/ Renate Rott Orre, som ble holdt under DNA-konferansen 2020. Bruk gjerne disse dokumentene til å hente tips og inspirasjon når din menighet skal starte opp med Awana.

200201-Hvordan-komme-i-gang-med-Awana-Østsida-frikirke (2)  

191113-Lederinstruks-og-turnus-Awana-våren-2020-Østsida-frikirke (1)

Velkommen-til-Awana-Østsida-frikirke