Velg en side

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]«Barndommen krymper.» Utsagnet er hentet fra en avisartikkel der barne-psykolog Knut Halfdan Svendsen hevder at 8 til 12-åringene i dag er nærmere tenårene, enn de var for 20–30 år siden. Og vi som jobber med tweens, kan nok kjenne det igjen. Bildet har endret seg mye. En av årsakene er internett og den enorme påvirkningen fra den virtuelle verdenen. Det er allikevel skummelt å generalisere. For tweensgruppa er fortsatt brokete og tweens kan overhodet ikke plasseres i noen bås. Den spenner fra Lego-klosser, barbie, småbiler og lek, til sminke, porno, voldsspill og sosiale medier. Noen tweens er usikre. Vi ser og hører dem knapt, og de svarer helst med enstavelsesord. Andre er selvbevisste, velartikulerte og klare for å innta verden. Og mellom der, fins et vell av variasjoner. Den som skal jobbe med tweens, må derfor bruke tid på å lære hver enkelt å kjenne, og tilpasse opplegget til den gruppa de faktisk har med å gjøre. Men det er allikevel én ting vi kan si med sikkerhet: Denne aldersgruppa er utsatt for et stort press. De lever midt i en voldsom informasjonsstrøm og har til fulle blitt oppdaget som konsumenter. De trenger derfor å bygges opp slik at de kan stå rakrygget i møte med alt det som gjerne vil trenge seg på og dra dem med seg. Det er mye som formes i denne alderen. Hele 85% av de som er kristne inn i voksen alder, tok valget om å følge Jesus mens de var mellom 4 og 14 år*. Mange gjør med andre ord viktige livsvalg i tweensalderen. 

Vi ønsker at de unge skal få en grunnfestet og bærekraftig tro. Da er det viktig at troen blir tatt med inn i hverdagen. «Hva ville du ha gjort?» gjør nettopp det, og jeg håper det kan bidra til refleksjon og viktige samtaler. Ikke minst håper jeg at det kan skape tro – en tro som varer.

 

Jorunn Singstad Djupvik, forfatter.

 

Denne boken er ikke en Awanabok, men kan brukes som en tilleggsressurs i T&T og eventuelt enda litt høyere opp i alder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Discounts