Velg en side

Puggles, 2-3 år

I denne aldersgruppa handler temaene blant annet om;

– at Gud har skapt alle ting og at vi mennesker er skapt i hans bilde

– at Gud er kjærlighet

– takknemlighet

Barna får hver sin tegnebok med bilder av det som har blitt snakket om. I tillegg får foreldrene kort med tekst bak på som de kan snakke om hjemme. Her er foreldrene med hele tiden i samlingen.

Vi ønsker at barna på Puggles skal forstå at det er Gud som har skapt alle ting og at Han elsker dem.

BESØK NETTBUTIKKEN